Tam Metin Bildiriler

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Sayın Bilim İnsanı tam metinlerinizi hazırladıktan sonra esepcongress@gmail.com adresinden kongre düzenleme kuruluna göndermeniz gerekmektedir. Hakem değerlendirmesinden geçen tam metin bildirileri kongre kitabında yer alacaktır.

 

Tam metin olarak gönderilen metinler Türkçe, İngilizce, Çince, Almanca veya Azerbaycan dilinde yazılabilir. Tam metin bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir. Böyle bir durumda tüm sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

 

Dikkat edilmesi gereken noktalar;

 

 • Çalışmanın yazarı/yazarları başlığın sağ altında yer almalıdır. Dipnot kullanılarak yazar hakkında altbilgide bilgi verilmelidir.
 • Çalışmanın yazı stili Times New Roman, 11 Punto, 1 satır aralığı olmak zorundadır.
 • Ana başlığın sadece ilk harfleri büyük, ve/veya/ile gibi bağlaçların baş harfleri küçük olmalıdır. Yazı stili Kalın ve 12 punto olmalıdır
 • Tam metniniz en az 5500 en fazla 7500 kelime aralığında olmalıdır. Tam metin bildiri şekil, görsel ve tablolar dâhil 15 sayfayı geçmemelidir.
 • Özetin mutlaka İngilizcesi çalışmada yer almalıdır.
 • Anahtar kelimeler Italic yazı stili ile yazılmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelime olmalıdır. ÖZET bölümlerinin altına eklenmelidir.
 • Giriş kısmında, Çalışmanın ne olduğu, Nasıl gerçekleştirildiği (Method), Bulguları, Çıkarım/Tartışma veya Genellemeleri ve son olarak Katkı ve Gelecek çalışma planlarından bahsedilmelidir.

Tam metinlerinizde

ÖZET,

ÖZET (ENG)

GİRİŞ,

ARAŞTIRMA VE BULGULAR,

SONUÇ,

KAYNAKÇA

Bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir.

 • Yöntemin ve bulguların detaylandırılması Giriş bölümünden sonra yer almalıdır.
 • Sonuç özgün ve değerlendirme niteliğinde olmalıdır.
 • Sonuç içerisinde gelecek çalışmalara katkı sağlamak adına yorum veya önerilerde bulunulabilir.
 • Alt başlıkların, ana başlıkta olduğu gibi ilk harfleri büyük olmalıdır
 • Başlıklar sadece numaralandırılabilir, roman rakamı veya maddeleme kullanılamaz.
 • Tam metin içinde yapılan yazım yanlışları, kitap yayınlandıktan sonra kesinlikle düzenlenemeyecektir. Bu yüzden yazım hataları tamamen yazara aittir.
 • Kaynak gösteriminde APA7 stili dikkate alınmalıdır.
 • Tam metin bildirisi hakemden geçemeyen bildiriler bildiri kitabında yer almayacaktır.
 • Tam metin kitabı ISBN (Uluslararası Standart Kitap) Numarasına sahip olacaktır.
 • Çalışmanın tamamen özgün olması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
 • Sayfa Düzeni

Tam metin bildiriler Microsoft Word programında ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenerek yazılmalıdır.

Kâğıt Boyutu               : A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk      : 3 cm
Alt Kenar Boşluk       : 3 cm
Sol Kenar Boşluk       : 3 cm
Sağ Kenar Boşluk      : 3 cm
Paragraf Başı               : 1 cm
Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan): 1 cm (Paragraf başı olmadan)
Yazı Tipi                        : Times New Roman
Yazı Tipi Stili               : Normal
Ana Metin Boyutu     : 11
Özet Boyutu                 : 9
Blok Alıntı Boyutu    : 9
Dipnot Metin Boyutu : 9
Paragraf Aralığı         : Öncesi 0 nk, sonrası 6 nk
Satır Aralığı                 : Tek

Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

TAM METİN KURALLARINI indirmek için tıklayınız.