Araştırma Konuları

ANA TEMA

ESEP Congress 2023

Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Eğitimi Okumak

Alt Konu ve Çalışma Alanları

ESEP Congress 2023

 • Afet ve Kriz gibi olağanüstü durumlarda eğitim ve sürdürülebilirliği

 • Eğitimde yeni yaklaşımlar

 • Ölçme ve değerlendirme

 • K-12 eğitim (Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim)

 • Yükseköğretim

 • Mesleki eğitim

 • Özel eğitim

 • Hayat boyu öğrenme

 • Öğretmen eğitimi ve geleceği

 • Aile ve ebeveyn eğitimi

 • Uzaktan ve karma(harmanlanmış) eğitim

 • Toplum ve eğitim

 • Dijital çağda tüm yönleriyle eğitim

 • Çocuk işçiliği ve eğitim hakkı

 • Etkili eğitim uygulamaları

 • Eğitim teknolojileri ve materyalleri

 • Eğitimde dijital dönüşüm

 • Endüstri 4.0’rın eğitime yansımaları

 • Eğitimde Yapay zeka, metaverse, makine öğrenme ve uygulamalar

 • 21. yüzyılda beceriler ve yeterlikler

 • Geleceğin okulu ve sınıfı

 • Öğretim ve öğrenmede yeni yaklaşımlar

 • Okul dışı öğrenme

 • Yurt dışı öğretim ve fırsatlar

 • Eğitimde sertifikasyon, akreditasyon ve küresel standartlar

 • Eğitimde kalite yönetimi, araştırma ve geliştirme, stratejik yönetim

 • Eğitimde sürdürülebilirlik ve küresel kalkınma hedefleri

 • Eğitim sektöründe liderlik ve sosyal sorumluluk

 • Eğitim alanında sivil toplum kuruluşları ve çalışmaları

 • Mülteciler, Göçmenler ve eğitime entegrasyonu

 • K12 ve yükseköğretimde iyi örnek uygulamalar

 • Eğitimde bölgesel farklılıklar, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik

 • Eğitim araştırmaları ve raporları

 • Eğitimde akademik özerklik ve özgünlük

 • Eğitim politikaları, yatırımları ve projeleri

 • Eğitimde etik ve mobbing

 • Yükseköğretim

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 • Eğitim programları ve müfredat içerikleri

 • Eğitim yönetimi ve denetimi

 • Eğitimde Erasmus+, eTwinning ve Avrupa Birliği destekli projeler

 • TÜBİTAK, BAP ve ulusal eğitim projeleri

 • Eğitimde oyun ve oyunlaştırma

 • Eğitimde siber zorbalık ve medya okuryazarlığı

 • Matematik, fen ve teknoloji eğitimi

 • Türkçe, edebiyat, tarih ve sosyal bilimler eğitimi

 • Türk Dünyası ortak dil ve kültür araştırmaları

 • Sanat eğitimi

 • Resim, müzik eğitimi ve yeni yaklaşımlar

 • Spor ve sporcu eğitimi

 • Spor yöneticileri, antrenörleri ve çalışanları eğitimi

 • Sporcu sağlığı ve spor kazaları, hastalıkları eğitimi

 • Sağlık bilimleri eğitimi

 • Toplum ve halk sağlığı eğitimi

 • Siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler eğitimi

 • İktisadi ve idari bilimler eğitimi

 • Finansal okuryazarlık eğitimi

 • Girişimcilik eğitimi

 • Maliye ve ekonomi alanında küresel eğitim standartları

 

ESEP Congress 2023'e

Sizi de bekliyoruz!

27-29 Ekim, 2023