Amaç ve Kapsam

Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Eğitimi Okumak

Güçlü Geleceği tesis edebilmek için Eğitim ekosisteminin doğasının, vizyonunun, işlevinin, etkisinin, erişilebilirliğinin, sürdürülebilirliğinin ve yönetişiminin çok yönlü olarak multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir.  ESEP Kongresi (ESEPCongress2023), akademisyenleri, araştırmacıları, bilim uzmanlarını, eğitimcileri, yöneticileri, öğrencileri, velileri, sivil toplum temsilcilerini, topluluk liderlerini ve tüm eğitim paydaşlarını, teoriden uygulamaya geniş bir perspektiften tartışmayı, akademi ile akademik bilginin uygulama alanı olan sahayı bir araya getirmeyi hedeflemektedir. İnsan yaşamını şekillendiren Eğitim süreçlerini tüm boyutlarıyla güçlendirecek ve destekleyecek Kongremiz, yenilikçi yaklaşımların ortaya konulabilmesine ve geliştirilebilmesine katkı sağlamak için araştırmacılara ve uygulayıcılara bulgularını ve deneyimlerini paylaşma imkanı verecek bir platform olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç bağlamında 1 asırlık Cumhuriyet’in eğitim alanındaki kazanımlarıyla geleceğe yön verecek, insanlığa hizmet edecek en etkili yaklaşımların, yöntemlerin, tekniklerin ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik Eğitim Bilimleri, Sanat ve Spor Eğitimi, Sağlık Eğitimi, Matematik – Fen – Teknoloji Eğitiminin yanında Sosyal – Beşeri ve İdari Bilimler alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla stratejilerin, yönelimlerin ve yenilikçi yaklaşımların tartışılmasına katkı vermek istiyoruz.

Bu istek ve amacımızın yansıması olarak Cumhuriyetin100. Yılında Geçmişten Geleceğe Eğitimi Okumak ana temasıyla uyumlu alt konularda akademinin ve sahanın tecrübe, deneyim ve bilgi birikimini birlikte tartışacağımız verimli bir kongreyle alana katkı sağlanacaktır. Katılımınız ile Kongremizin, akademik ve bilimsel açıdan zenginleşmesine değerli bir katkı sunmuş olacaksınız.

 

ESEP Congress 2023

Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi

27

EKİM 2023İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü, Hatay, Türkiye