Bildiri Çağrısı

ESEP Kongresi Bildiri Çağrısı

ESEP Congress 2023

Cumhuriyetin 100. Yılında GEÇMİŞTEN GELECEĞE EĞİTİMİ OKUMAK

Reading Education from Past to Future in the 100th Anniversary of the Republic

Sizi Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi’ne (ESEPCONGRESS2023) davet etmekten onur duyarız.

Eğitim tarihi; tüm ulusların, bireylerini niçin ve nasıl yetiştirildiklerini, bu amaçla hangi eğitim kurumlarının kurulduğunu, bu kurumlarda nasıl bir insan yetiştirme projesinin (öğretim programı) uygulamaya koyulduğunu, eğitimin diğer toplumsal kurumlardan nasıl etkilendiğini, içinde bulunulan çağdaki gelişmeleri ve düşünürlerin düşünceleriyle eğitimi nasıl etkilemeye çalıştıklarını ortaya koyar. Türkiye örneğinde eğitimde sıbyan ve medrese okullarına oradan saray okulu, acemi ve yeniçeri ocaklarına oradan da batılı tarzda askeri okullara ve genel eğitim kurumlarına dek geçen nispeten kısa bir sürede ne kadar çok yol kat ettiğimizi görürüz. Geçmişten öğrenciler, günümüze ışınlansalar büyük kampüsleri ve tek bir konuya odaklanan eğitimcileri görseler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerlerdi. Sınıflardaki ve kütüphanelerdeki rafları sıralayan çok sayıda kitaba hayret ederler, bilgisayarların ve yapay zekânın öğrenciler için günlük yaşamın normal bir parçası olduğunu anlamaları muhtemelen neredeyse imkânsız olurdu. Bundan sonra nereye gideceğimizi düşünürsek, eğitimin olası geleceğinin okunmasının ne denli heyecan verici bir yolculuk olduğunu anlarız. Bu şaşırtıcı dönüşüm ve büyümeye hızıyla gelecekteki eğitimde başka neler mümkün olacak? Ve gelecekteki öğrenme ortamı nasıl olacak? Gelecekten eğitim adına beklentilerimiz neler olacak? Örneğin COVID’in ardından gelen pandemi ve sonrasında yaşadığımız 6 Şubat Depremleri, eğitim sunumunu neredeyse kırılma noktasına getirdi. Bizi başka neler bekliyor? İyi haber şu ki, eğitimin geleceği hakkında bazı değerli dersler aldık ve ufukta gelecekteki eğitim için bazı heyecan verici değişiklikler olmaktadır. Eğitim insanın köküdür ve hayatta imkânsız olan her şeyi mümkün kılar. ESEP CONGRESS, 2023 yılında LEGADDER çatısı altında, bilime ve ülke eğitimine katkı sağlamak amacıyla yapacağımız ilk kongremizdir. ESEP Kongresini “Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Eğitimi Okumak” temasıyla İskenderun Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştireceğiz.

Güçlü Geleceği tesis edecek Eğitim ekosisteminin doğasının, vizyonunun, işlevinin, etkisinin, erişilebilirliğinin, sürdürülebilirliğinin ve yönetişiminin çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  ESEP Kongresi (ESEPCongress2023), akademisyenleri, araştırmacıları, bilim uzmanlarını, eğitimcileri, yöneticileri, öğrencileri, velileri, sivil toplum temsilcilerini, topluluk liderlerini ve tüm eğitim paydaşlarını, teoriden uygulamaya geniş bir perspektiften multidisipliner bir yaklaşımla tartışmaya davet ediyor. İnsan yaşamını şekillendiren Eğitim süreçlerini tüm boyutlarıyla güçlendirecek ve destekleyecek Kongremiz, yenilikçi yaklaşımların ortaya konulabilmesine ve geliştirilebilmesine katkı sağlamak için araştırmacılara ve uygulayıcılara bulgularını ve deneyimlerini paylaşmalarına imkan verecek bir platform olmayı amaçlamaktadır.

Sizleri Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresinde aramızda görmek istiyoruz.