Sık Sorulanlar

ESEPCongress23 Sık Sorulanlar

ESEPCongress23

1. Kongre bildiri özet kitabı ne zaman yayınlanacaktır?

Kongreye kabul edilen sözlü bildiri ve poster bildirilerin özetleri kongre bitiş tarihinden sonra ISBN’li Tam Metin Bildiri kitabı içerisinde E-Kitap olarak web sitemizde yayınlanacaktır.

2. Kongre’ye Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan personel kongre için izin alabilecek mi?

Kongrenin yüz yüze oturumlarına sözlü veya poster bildiri ile katılım sağlayacak ve bildirilerin birinci yazarı olarak sunum yapacak personel Milli Eğitim Bakanlığı’nın 19.11.2019 Tarih 22916715 sayılı “Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi” kapsamında görevli izinli sayılmaları gerekmektedir. Aynı yönerge doğrultusunda, sözlü veya poster bildirinin diğer yazarlarından yüz yüze kongre sürecine katılım sağlayacak personelde izinli sayılacaktır. Gerek GÖREVLİ İZİNLİ gerekse İZİNLİ sayılmak için Kongre Yönetim Sistemine yüklediğiniz bildirilerin hakem kurulu değerlendirmeleri sonrasında kabul alması durumunda sistem üzerinden Kongre Kabul Mektuplarını indirebileceklerdir. Bu Kabul Mektubunu ekinde sunduğunuz Görevli İzinli/İzinli dilekçenizi kurumunuza iletmeniz ve kurumunuzdan onay almanız gerekmektedir. Kongrenin haftasonuna denk gelen yüz yüze günlerine katılım sağlamak için kurum izni gerekmemektedir.

3. Kongre Uluslararası ve Akademik Teşvik Kapsamında mıdır?

Kongremiz Uluslararası olarak gerçekleştirilmektedir, bu kapsamda yurt dışından en az 5 akademisyen kongremize katılım sağlayacaktır. Ancak kongremizin ilki olması sebebiyle akademik teşvik kapsamında akademisyenlere ödeme yapılmamaktadır.

4. Bir bildirinin birden fazla yazarlı olması durumunda ne kadar ücreti ödenir?

Kongre kapsamında sunum kabulü alan bildirilerin ücretlendirmesi, çevrimiçi sunumlarda BİLDİRİ BAŞINA, yüz yüze katılımlarda ise KİŞİ BAŞINA olacak şekilde fiyatlandırılmaktadır.
Çevrimiçi sunum kabulü alan çok yazarlı bildiri için ücret tablosundaki fiyatın ödenmesi durumunda diğer yazarların sunum oturumuna katılması koşuluyla her birine katılım belgesi verilecektir. Aynı yazar çevrimiçi başka bir bildiri daha sunmak isterse bu ek bildiri (ikinci ve üçüncü bildiri) içinde ayrıca ödeme yapacaktır.
Kongrede yüz yüze sunum kabulü alan çok yazarlı bildirilerde, kongreye katılacak her yazar ücret tablosundaki fiyatı ayrı ayrı ödeyecektir. Ancak bu yazarların kongredeki diğer kabul alan bildirileri için ek ödeme yapmaları gerekmemektedir. Kongredeki en fazla 3 bildirisi için de katılım belgesi verilecektir. Kongrede bir yazar en fazla 3 bildiri çalışmasında yer alabilecektir. Kongrenin yüz yüze oturumlarında sunumu yapılan bildilerin diğer yazarlarından kongreye katılmayanlar için katılım sertifikası verilmeyecektir.

5. Kongreye bildiri özetiyle katılmak mümkün müdür? Bildiri tam metin göndermek zorunlu mudur?

Kongreye bildiri özetiyle katılabilirsiniz. Bildiri tam metni göndermek zorunlu değildir.

6. Kongreye bildiri ile katılım sağlayan MEB personeli, katılım belgelerini MEBBİS’e işletebilmekte midir?

Kongreye bildiri ile katılım sağlayan MEB personeli, kongre dönüşünde katılım belgesini de kurumuna ibraz ederek, MEB Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi doğrultusunda MEBBİS’de yer alan Bilimsel Toplantılar Modülüne kaydettirebilmektedir. Bu durum personelin Bilim Sanat Merkezi ve Proje Okullarına Öğretmen seçme süreçlerinde personele ek puan katkısı sağlamaktadır. Ancak güncel Yönetici Değerlendirme Formunda bildiriler için değil makaleler için ek puan verilmektedir.

7. Kongrede sunulan bildiri başka bir yerde yayınlayabilir mi? Bildiri özetini I. ESEP Congress Bildiri Tam Metin Kitabı’nın ÖZETLER bölümünde, bildirinin tam metnini ise başa bir dergide makale olarak yayınlatmak mümkün müdür?

Kongrede sunum kabulü alan bildirilerin ÖZETLERİ ve yazar(lar)ın göndermesi durumunda TAM METİNLERİ, I. ESEP Congress Bildiri Tam Metin kitabında ayrı bölümlerde yer alacak şekilde yayınlanacaktır. Ancak Yazar(lar)ın tercihi doğrultusunda bildirinin tam metni, kongre yürütme kuruluna gönderilmeyerek başka bir dergide makale olarak yayınlatılabilir.

8. Kongre 5 Farklı Ülkeden Katılımcı Sayısını Sağlıyor mu?

Kongremiz en az 5 Farklı ülkeden yabancı bilim insanının katılma şartını sağlayarak ULUSLARARASI özellik taşımaktadır. Kongreye bildiri ile katılım sağlayan katılımcılara talep etmeleri durumunda onaylı yurt dışı katılımcı listesi ve kongre program kitabı elektronik ortamda gönderilecektir.