Katılım Şartları

Kongre Katılım Şartları

ESEP Congress 2023

Kongre, yurt içi ve yurt dışından konuyla ilgili akademisyen, doktora adayları, araştırmacılar, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler, eğitim yöneticileri, stk temsilcileri, topluluk liderleri, eğitim sektör temsilcileri ve tüm eğitim paydaşlarının katılımına açıktır. Kongre genel katılım şartları aşağıdaki şekildedir;

1. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce olacaktır.

2. Kongreye sözlü bildiri, poster bildiri, atölye, karma resim sergisi eseri, çalıştay konuşmacısı veya bildirisiz (Dış Katılımcı ) olarak katılmak mümkündür.

3. Kongreye katılım başvurusu yapan katılımcılar kongre yürütme kurulunun karar verdiği şartları ve kongre takvimini kabul etmiş sayılacaklardır.

4. Kongre katılım başvurusu yaparak ödemesini gerçekleştiren katılımcıların, 30 Ağustos 2023 tarihine kadar katılım iptali istemesi durumunda gerçekleştirdiği katılım ücreti ödemesinin %50’si iade edilecektir. Tüm iadeler kongre bitiminden 30 gün sonra yapılacaktır. 30 Ağustos 2023 tarihinden sonraki iptal taleplerinde ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

5. Kongreye bir katılımcı en fazla 3 bildiri veya çalışma ile katılabilecektir.

6. Kongre katılım ücreti kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği’nin (LEGADDER) banka hesabına havale, EFT ya da FAST ile bağış olarak yatırılacaktır. Bu bağışlar kongre organizasyon giderlerinin karşılanması için kullanılacaktır.

Ücretlerin yatırılacağı hesap bilgileri aşağıdaki şekildedir. Ödemelerinizi yaparken açıklama alanına Ad, Soyad ve sözlü bildiri/poster bildiri/Atölye/Çalıştay Konuşmacısı/Dış Katılımcı durumlarından size uygun olanı yazmayı unutmayınız.

Alıcı Ad Soyad : LİDER EĞİTİMCİLERİ, GÖNÜLLÜLERİ VE AKADEMİSYENLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ

Banka : Halk Bankası

Şube : 1367 / SİVAS CADDESİ ŞUBESİ / KAYSERİ

Hesap No : 16100054

IBAN : TR68 0001 2001 3670 0016 1000 54

Kongreye Sözlü Bildiri ile Katılım Şartları

Kongreye, katılım ücretleri sayfasında belirtilen ücretler yatırılmak suretiyle yüz yüze veya çevrimiçi katılım sağlanabilecektir. Bildirili katılımcıların öncelikle belirtilen tarihlerde 200 kelimeden az ve 500 kelimeden fazla olmayacak şekilde bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir.  Şablona uygun olmayan ve kelime sayısına uyulmadan hazırlanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen bildirilerin kabul veya ret edilmesine, yazarların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak 2 hakem değerlendirmesi sonucuna göre karar verilecektir. Bilim Kurulu, bildirileri sözlü veya poster sunum olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Kongreye Bildirili Katılım için işlem basamakları

1. Aşağıda örneği verilen formata uygun olarak bildiri özeti hazırlanacaktır.

Özet bildiri formatını indirmek için tıklayınız.

2. Bildiriyi sunacak yazar, bildiri kayıt sistemine üyeliğini gerçekleştirecektir. Sisteme giriş yaptıktan sonra BİLDİRİ GÖNDER butonuna tıklayacaktır. Açılan sayfada Bildiri Başlığı, Anahtar Kelimeler, Özet ve diğer alanlara ilgili veri girişlerini yaparak KAYDET ve DEVAM Et butonuna tıklayacaktır. (Alanlar boş geçilemez.)

3. Sonraki sayfada çalışmadaki diğer yazarlar eklenecektir. Her yazar için bilgiler girildikten sonra Yazar Ekle butonu kullanarak tüm yazarlar eklenmelidir. Yazar eklerken yanında kırmızı yıldız sembolü olan alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır, boş bırakılamaz. Eğer çalışmayı yapan tek yazar ise yazar eklemeden Kaydet ve Devam Et butonuna basılmalıdır.

4. Sonraki sayfada, Dosya Türü olarak Hakem için Ek Dosya seçilerek, bu yönergenin 1. maddesinde verilen şablona uygun olarak hazırladığınız Bildiri Özetiniz word belge formatında sisteme yüklenecektir. Kaydet ve Devam Et butonuna tıklanarak sonraki sayfaya geçilecektir.

5. Son Kontrol ve Gönderim sayfası açılmıştır. Kontrollerinizi yaparak Bildiriyi Kaydet ve Gönder butonuna basarak, bildirinizin Hakem Kuruluna gönderimini sağlayabilirsiniz. Bildirinizde değişiklik yapacaksanız Taslak Olarak Kaydet butonuna basarak, bildiriyi taslak olarak sistemde tutabilirsiniz. Taslak olarak kaydedilmiş bildirilerin, siz gönderene kadar hakem değerlendirmesine alınmayacağını unutmayınız.

6. Hakem kuruluna gönderilen bildiriler, konu alanlarına hakemlerimize atanacaktır. Hakemlerin değerlendirmelerini takiben “Kabul”, “Red” veya “Revizyonla Kabul” şeklinde geri bildirim sistem tarafından sağlanacaktır.

7. Bildirinizin hangi aşamada olduğunu, sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada görebilirsiniz. Bildirinizin Hakem Değerlendirmesi sonrasında kabul alması durumunda Kabul Mektubunuzu sistem üzerinden alabileceksiniz. Bildiri kayıt ücreti ödenerek özet gönderim süreci tamamlanacaktır.

Kongreye Poster Bildiri ile Katılım Şartları

Kongreye Poster Bildiri ile katılacak katılımcılarımız, Sözlü Bildiri Şartlarında verilen şablona uygun olarak bildiri özetlerini hazırlayacaklardır. Özet bildirilerini hazırladıktan sonra Sözlü Bildiri sisteme yükleme yönergelerini aynen takip edeceklerdir. Tek fark bildiri yükleme sayfasında “Bildiri Türü” alanında Poster Bildiri seçeneğini seçeceklerdir.

Kongreye katılım sağlayacak her katılımcı, posterinin çıktısını alarak kongreye gelecektir. Kongre sürecinde Poster Bildiri sunum alanında kendilerine ayrılan panolarda sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Poster Bildiri hazırlarken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir.

1. 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında, dik olarak ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanacaktır.

2. Üst, alt, sol ve sağ kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılacaktır.

3. Poster Adı “Times New Roman” karakterinde, 36 punto ve koyu yazılacaktır.

4. Yazar Ad(lar)ı “Times New Roman” karakterinde 24 punto ve koyu yazılacaktır.

5. Yazar adres(ler)i “Times New Roman” karakterinde 16 punto yazılacaktır.

6. Metin başlıkları “Times New Roman” karakterinde 20 punto ve koyu yazılacaktır.

7. Metin “Times New Roman” Karakterinde 18 punto yazılacaktır.

8. Poster özeti gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılmayacaktır.

Poster bildiri şablonunu indirmek için tıklayınız.

Kongre Tam Metin Kitabı

ESEP Congress 2023

Kongre bitiminde, isteğe bağlı olarak katılımcılar bildirilerini bu sayfada paylaşılacak “Tam Metin Şablonuna” uygun bir şekilde hazırlayacaklardır. Hazırlanan bu bildiri tam metinleri hakemlerimiz tarafından tekrar değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonrasın tam metin bildirileri ve özet metin bildirileri ISBN alınarak e-Kitap olarak yayınlanacaktır. E-Kitap yayın süreciyle ilgili tarih, tam metin son gönderim tarihi olan 08 Aralık 2023 sonrasında duyurulacaktır.